سگ گلدن رتریور توله و بالغ دوماهه یک ساله

سگ گلدن رتریور توله و بالغ دوماهه یک ساله

توله گلدن اسکاتلندی در مجموعه پرورش سگ مهندس مهدی نایب جهت هماهنگی بازدید و خرید با شماره درج شده تماس بگیرید 09125616934